– ‘Upgrade infrastructuur waterzuivering vraagt om meer regie en samenwerking’

Vernieuwen en uitbreiden van de zuiveringscapaciteit is urgent aan het worden. Het aantal rioolaansluitingen blijft groeien en voor de rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) komen er steeds nieuwe en strengere zuiveringseisen bij. “En er moet niet alleen gebouwd worden om aan de eisen te voldoen. Tegenwoordig wordt er ook van ons gevraagd om dat circulair te doen. Circulair

Doorgaan met lezen

– Overstromingen en financiële stabiliteit in Nederland: een toelichting voor de watersector

De Nederlandsche Bank en kennisinstituut Deltares hebben in een nieuwe studie de financiële impact van grootschalige overstromingen vanuit de kust en rivieren onderzocht. Dit wetenschappelijke paper richt zich op financiële stabiliteit. Daarbij gaat het (kort gezegd) om de vraag of het financiële systeem schokbestendig is. Voor beleidsmakers en experts op het gebied van overstromingsrisico’s in de Nederlandse watersector

Doorgaan met lezen

– Is de Noordzee groot genoeg?

Windparken in de Noordzee moeten een groot deel van de benodigde energie gaan leveren. Maar de Noordzee wordt ook gebruikt om (steeds meer) zand te winnen voor de kustverdediging. Er zijn beschermde natuurgebieden en er moet ook ruimte blijven voor de scheepvaart en visserij. Hoe gaan we slimmer om met de beschikbare ruimte? Lees meer

Doorgaan met lezen

– Geen nieuwe software voor twee Zuid-Hollandse stormvloedkeringen

Rijkswaterstaat stopt de lopende aanbesteding voor nieuwe hardware en software voor de bedienings- en besturingssystemen van de Maeslantkering en de Hartelkering, na kritiek van het Adviescollege ICT-toetsing. Het college noemt de gekozen aanpak onnodig risicovol en raadt aan de bestaande software te handhaven, tenzij de betrouwbaarheid niet voldoende blijkt te zijn. Rijkswaterstaat neemt deze aanbeveling

Doorgaan met lezen

– Vewin in verkiezingsoproep: borg drinkwaterbelang in ‘Water en bodem sturend’

De afspraak om binnen het beleidsbeginsel ‘Water en bodem sturend’ prioriteit te geven aan het drinkwaterbelang als de leveringsplicht in het geding is, moet nu handen en voeten krijgen. Dat geldt ook voor de afgesproken doelen voor drinkwaterbesparing. Voorts: pas de WACC-regelgeving aan, verruim de mogelijkheden voor waterbesparend bouwen en neem extra maatregelen om de

Doorgaan met lezen