Landindustrie logo InfraJobBoard

Landustrie

Landustrie

Over Landustrie

Watertechnologie

Water is overal en allesomvattend en zo is het eigenlijk ook met onze activiteiten en producten.
Voor elk segment in de waterketen beschikken wij over de nodige kennis en reiken wij oplossingen aan. We zijn dan ook al meer dan 100 jaar actief op het gebied van watertechnologie! Lees hieronder meer over Landustrie en haar activiteiten.

Waterzuivering

Voor afvalwaterzuiveringsinstallaties ontwerpt en levert Landustrie installaties en apparatuur die in iedere zuiveringsstap toepasbaar zijn. We beschikken over de benodigde proceskennis om een optimaal zuiveringsconcept te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van aerobe zuivering hebben wij de knowhow en technologie in huis om de meest efficiënte beluchtingsconfiguratie uit te werken en uit te voeren.

Landustrie onderkent dat innovatie in de waterzuiveringstechniek van groot belang is. Speerpunten zijn het verminderen van het energieverbruik en het bijdragen aan een circulaire economie. Dit heeft geresulteerd in nieuwe sanitatietechnieken zoals bijvoorbeeld decentrale afvalwaterzuivering, waarbij waardevolle materialen en restproducten worden hergebruikt en energie teruggewonnen.

Waterbeheer

De zorg voor een optimaal waterbeheer en een goede waterhuishouding in ons land is cruciaal. Landustrie is er trots op al meer dan een eeuw betrokken te zijn bij watermanagement. Dit wordt vormgegeven in het leveren van diverse gemalen (o.a. rioolgemalen, poldergemalen, boostergemalen, vijzelgemalen) en pompinstallaties al dan niet met de bijbehorende besturing en telemetrie. In nauw overleg met de klant kan een compleet design & construct plan worden gemaakt waarbij Landustrie de verantwoording neemt voor het ontwerp, de maatvoering en de uitvoering. Visvriendelijkheid wordt hierbij niet uit het oog verloren.

Pompinstallaties

Voor rioolgemalen en pompinstallaties levert Landustrie een uitgebreide range aan LANDY afvalwaterpompen, compleet met bijbehorend leidingwerk, elektrotechnische besturing en telemetriesystemen. Aan de hand van een eigen pompselectieprogramma kan voor iedere toepassing de meest efficiënte rioolpomp worden gekozen.

Na oplevering kan onze eigen servicedienst het beheer en onderhoud verder overnemen en direct handelend optreden in geval van storingen of calamiteiten. Niet alleen vanuit Sneek maar ook vanuit Veenendaal zijn onze monteurs 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.

Waterkracht

De traditionele Landustrie vijzel waarmee water wordt opgepompt van een laag naar een hoog niveau wordt ook ingezet als generator door gebruik te maken van waterkracht. Wanneer het water door de vijzel naar beneden stroomt, start de rotatie van de vijzel en kan duurzame energie worden opgewekt. Voordeel ten opzichte van andere energiebronnen is, dat de kracht van het water 24 uur per dag beschikbaar is. Landustrie heeft de kennis in huis om vanaf de eerste ontwerpfase tot uitvoering een waterkrachtinstallatie te realiseren. Zowel in Nederland als in Europa zijn diverse waterkrachtvijzels geleverd en geïnstalleerd.

Productiefaciliteiten

Landustrie heeft haar eigen machinefabriek, direct gelegen aan open vaarwater en autosnelwegen.
De productieafdelingen worden bemand door gemotiveerde en ervaren werknemers met grote kennis op het gebied van het fabriceren, samenbouwen en installeren van producten en apparaten in diverse materiaalsoorten. Er wordt gewerkt met staal, roestvaststaal, aluminium, duplex, dillidur, hardox, weldox en armox. De faciliteiten zijn niet alleen geschikt voor de fabricage van eigen producten, maar ook voor het onder keur realiseren van werk voor derden. Eindproducten voldoen aan de normen zoals gesteld door Stoomwezen, Lloyd’s Register, Germanischer Lloyd, DNV etc.

Innovatief

Landustrie onderkent dat innovatie in de watertechnologie van groot belang is. Belangrijke speerpunten zijn hierbij o.a. een efficiënt gebruik van grondstoffen en restproducten én het verminderen van het energieverbruik. Ook klimaatveranderingen vragen om een andere aanpak zodat een veilige leefomgeving gewaarborgd blijft.

Met deze uitgangspunten zijn inmiddels meerdere nieuwe technieken ontworpen en in de markt gezet.

  • Decentrale afvalwaterzuivering waarbij materialen en restproducten worden hergebruikt
  • Energieopwekking met waterkracht; de waterkrachtvijzel

Kwaliteit

ISO 9001
Sinds 1996 is Landustrie al NEN-ISO 9001 gecertificeerd. De afdeling Quality Assurance zorgt ervoor, dat de richtlijnen van het kwaliteitshandboek ISO 9001 worden opgevolgd. In november 2006 heeft Landustrie haar ISO certificering uitgebreid met ISO 3834-2 (voorheen NEN-EN 729-2). Deze norm omvat kwaliteitseisen voor al het laswerk.

VCA**
Landustrie is in het bezit van het VCA** certificaat (algemene certificatie). VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. De twee sterren geven aan dat Landustrie als hoofdaannemer op kan treden. Hiermee voldoet Landustrie aan de regels van het VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

KIWA
De Service afdeling van Landustrie is gecertificeerd volgens de KIWA norm BRL 14020. Deze beoordelingsrichtlijn “Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen” richt zich op het vaststellen van de kwaliteit van het onderhoud aan pompinstallaties en gemalen. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de doelmatigheid van het onderhoud, waarbij rekening wordt gehouden met techniek en veiligheid. Ook de kwaliteit van onze rapportage over de verrichte onderhoudswerkzaamheden is volgens deze richtlijn gewaarborgd.

ATEX
Sinds april 2012 is Landustrie in het bezit van het ATEX certificaat. Deze certificering stelt ons in staat tot het produceren van explosieveilige pompen. Landy onderwaterpompen worden voorzien van de Ex nominatie II 2 G Ex b c d IIB T4, T3 Gb.

InstallQ
Landustrie is een door InstallQ erkend installateur. InstallQ is een onafhankelijke stichting voor certificering/erkenning vakbekwaam installatiebedrijf. InstallQ is voortgekomen uit de fusie tussen Sterking en KvINL.

CE-markering
Alle Landustrie producten worden vervaardigd in overeenstemming met de van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Dit zijn bijvoorbeeld de Machinerichtlijn, Laagspanningsrichtlijn en EMC-richtlijn.

Vacatures bij Landustrie