Nationaal Bodemtraineeship

Nationaal Bodemtraineeship

Den Haag

Over Nationaal Bodemtraineeship

Organisaties in de bodemsector zoeken naar professionals die over de grenzen van hun vakgebied heen kunnen kijken. Het Nationaal Bodemtraineeship speelt in op die behoefte. Ons opleidingsprogramma stoomt onlangs afgestudeerde hbo’ers en wo’ers klaar voor een carrière in de bodemsector van de toekomst.

Onze samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van klimaat, water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vereist leiderschap, het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang en eigen organisatie. Daarom brengen onze traineeships jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Zij ontvangen trainingen, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werken zij aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijgen zij inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkelen zij een brede blik.

We hebben twee belangrijke drijfveren: de ontwikkeling van jong talent en de zorg voor onze planeet. We realiseren ons dat we niet kunnen blijven denken en werken zoals we nu doen, dat we nieuwe systemen moeten ontwikkelen. Dat vereist een frisse blik, het vermogen om over grenzen heen te kijken en integrale samenwerking.

Van waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven tot en met advies- en ingenieursbureaus en onderzoeksinstellingen: organisaties in de bodemsector staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Om die aan te kunnen, neemt de behoefte aan jonge professionals met frisse blikken en een sectorbreed netwerk hard toe. Bij het Nationaal Bodemtraineeship helpen we organisaties daaraan.

Hoe werkt het?
Als organisatie in de watersector kun je je op twee manieren bij ons aansluiten:

  • Je hebt een vacature en we helpen je aan de juiste kandidaat.
  • Je draagt een kandidaat voor en we bieden ons opleidingsprogramma aan.

Trainees werken vier dagen per week. Op vrijdag komen ze samen voor het traineeprogramma. Daar ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling, leiderschap en het delen van kennis en ervaringen. Ook werken de trainees aan projecten die organisaties waarmee we samenwerken bij ons kunnen indienen.

Veelbelovend talent
Goed om te weten: bij het werven en selecteren van onze trainees focussen we op veelbelovend talent. Daarmee bedoelen we hoogopgeleide en gemotiveerde jongeren die – naast veel actuele kennis – iets extra’s met zich meebrengen.

Wij selecteren en ontwikkelen jonge talenten tot een hecht netwerk van professionals die het verschil maken in de duurzame transitie. In onze traineeprogramma’s leren zij over grenzen heen kijken en werken zij vanuit verschillende organisaties integraal samen aan klimaat-, water-, bodem- en energievraagstukken.

Of ons programma organisaties iets oplevert? Dat bewijzen onze trainees keer op keer. Overal komen ze met verrassende oplossingen voor complexe projecten en brengen ze bedrijven en overheden in de watersector dichter bij elkaar. Vaak bieden organisaties onze trainees na hun traineeship dan ook een contract aan.

Vacatures bij Nationaal Bodemtraineeship

Geef een reactie