Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Gelderland

Over Provincie Gelderland

Alles zo goed mogelijk laten verlopen

Provincie Gelderland werkt samen met partners en inwoners aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Dit doen Gedeputeerde Staten (het dagelijks bestuur) samen met zo’n 1.500 medewerkers. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Iedereen toont persoonlijk leiderschap, omdat we samen verantwoordelijk zijn voor het totaal. Zo dragen we bij aan een Gaaf Gelderland! Iedereen die bij ons werkt doet dat vanuit een opdracht en een passende arbeidsrelatie. Of dit nu een vaste aanstelling is, een tijdelijk dienstverband of een andere arbeidsrelatie. Medewerkers met een vaste aanstelling zijn in algemene dienst. Samen werken we aan brede inzetbaarheid, zodat we goed inspelen op veranderende vragen van onze omgeving.

Kerntaken

De organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma’s. Bekijk de organisatiestructuur van provincie Gelderland. De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord (PDF 8,6 MB) en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie.
• duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer
• milieu, energie en klimaat
• vitaal platteland
• bereikbaarheid en openbaar vervoer
• economie
• culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
• kwaliteit van het openbaar bestuur

We werken zo veel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken. Ook houden we rekening met de verschillen tussen de regio’s en wat in een gebied het best past.

Werken bij provincie Gelderland

De meest actuele vacatures van Provincie Gelderland vind je op InfraJobBoard.nl. Solliciteren kan direct bij de werkgever.

Vacatures bij Provincie Gelderland

Geef een reactie