TAUW logo InfraJobBoard

TAUW

TAUW

Deventer

Over TAUW

HOE WIJ WERKEN

Duurzaamheid, digitalisatie, veiligheid en toekomstbestendige ontwerpen vormen de basis van het TAUW DNA. Daarom implementeren wij deze waarden altijd in onze projecten en gebruiken we deze in onze partnerschappen.

Digitaal

We zien het overal om ons heen gebeuren: de digitalisering van processen, producten en diensten.
Het bruikbaar maken van data in de breedste zin – van interpretatie tot visualisatie – is daarbij essentieel. Als internationaal advies- en ingenieursbureau maken wij onlosmakelijk onderdeel uit van deze transitie.

TAUW is van mening dat er een sterke link bestaat tussen digitalisering en duurzaamheid. Door wetenschap en technologie te gebruiken, krijgen we steeds beter zicht op de eco- en milieusystemen van onze wereld. Zo helpen we onze klanten om meerwaarde te creëren; voor zichzelf en in hun werkprocessen.

Veilig

TAUW is ervan overtuigd dat veiligheid en welzijn de basis zijn voor een sociale, gezonde en veilige werkomgeving. We zetten ons hierbij in voor veilige werkomstandigheden van zowel onze collega’s als derden. Daarnaast streven we ernaar om producten en diensten te leveren die bijdragen aan een duurzame en veilige leefomgeving.

Veiligheid gaat volgens TAUW niet alleen over het creëren van veilige en goede arbeidsomstandigheden. Veiligheid zit in onze manier van werken. Door veiligheid vanaf het begin van elk project in te bouwen, kunnen we onze projecten beter voorbereiden, waardoor fouten en faalkosten kunnen worden geminimaliseerd.

Door onze medewerkers te trainen in scenario-denken zijn we beter voorbereid op onverwachte situaties.

Duurzaam

We houden ons zowel binnen als buiten ons bedrijf aan onze missie en belofte.

We creëren impactvolle oplossingen die zorgen voor een vitale leefomgeving. Dit doen we in ons dagelijks werk door duurzame oplossingen te bedenken. Maar we zijn ons ook bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheden als bedrijf. Daarom ondersteunen we initiatieven die bijdragen aan de duurzame omgeving die we nastreven.

We zetten ons actief in om diversiteit in onze teams te bevorderen op het gebied van achtergrond, nationaliteit, kleur, religie, gender, seksuele geaardheid, beperkingen en leeftijd. We geloven in een inclusieve cultuur: al onze medewerkers moeten zich vrij voelen om hun talent en unieke eigenschappen te laten zien.

Een aantal jaar geleden is de TAUW Foundation opgericht. Het doel van deze onafhankelijke stichting is het stimuleren van (non-profit) initiatieven die bijdragen aan een mooie en duurzame leefomgeving in lijn met de visie en missie van TAUW. Als medewerker van TAUW kun je bijdragen aan projecten van de foundation.

Contact Info

Website https://www.werkenbijtauw.nl/

Vacatures bij TAUW

Geef een reactie