Waternet logo InfraJobBoard

Waternet

Waternet

Amsterdam

Over Waternet

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We leveren drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werken we aan sterke dijken en schoon water. Daarvoor betaalt u waterschapsbelasting.

Wie zijn wij?

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. We zorgen voor veilig, schoon en voldoende water. In de natuur en om te drinken. Zaken die voor iedereen belangrijk zijn. Daarom staan we midden in de maatschappij.

Zonder water is er geen leven. Schoon water is belangrijk voor onze gezondheid en onze toekomst. Daarom maakt Waternet het beste drinkwater. We zorgen dat het afvalwater en hemelwater via riolering wordt afgevoerd. We zuiveren het afvalwater en halen daar weer bruikbare stoffen uit. Wij houden het water in ons werkgebied op de juiste hoogte. We zorgen dat de dijken stevig zijn. En we houden de grachten schoon. Al deze taken maken ons uniek: wij zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop.

Lees meer over onze taken 

Onze missie

Onze missie is: Samen halen we meer uit water. Want: samen met onze klanten en partners bereiken we meer! We zijn er altijd en werken aan oplossingen die goed zijn voor mens en maatschappij. Onze opdrachtgevers zijn Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Amsterdam. We gaan niet alleen in gesprek met andere gemeentes en overheden. Maar ook met burgers en ondernemers. Samen zorgen we voor veilig, schoon en voldoende water. Voor mens en natuur.

Onze kernwaarden

Waternet werkt volgens drie kernwaarden: Dienstverlenend, Duurzaam en Doelmatig. Dit zijn de dingen die we het meest belangrijk vinden. Ze geven richting aan ons dagelijks werk. En aan onze plannen voor de toekomst.

Dienstverlenend

We zijn goed bereikbaar, denken vooruit en bieden graag oplossingen. We nemen initiatief, werken snel en zijn vriendelijk. We willen u zo goed mogelijk helpen met uw betalingen, vragen, meldingen of klachten. Op onze website kunt u de meeste zaken makkelijk zelf online regelen. Komt u er niet uit? Dan helpt onze klantenservice u graag telefonisch of via chat. Ons motto is: Elke dag beter!

Doelmatig

We werken efficiënt en gebruiken onze tijd, ons geld en onze energie zo goed mogelijk. We richten ons op het resultaat. Door allerlei watertaken te combineren in één organisatie besparen we geld. Ook kunnen we problemen zoals klimaatverandering beter aanpakken.

Duurzaam

Wij werken voor mens, milieu en maatschappij. We doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We willen zo klimaatneutraal mogelijk zijn. Dat betekent dat we niet willen bijdragen aan klimaatverandering.

Onze innovaties

De wereld verandert, wij veranderen mee. Klimaatverandering is een feit. Het heeft grote gevolgen voor ons werk met water. Daarom werken we steeds aan nieuwe oplossingen voor dit probleem. Daarnaast werken we hard om energie te besparen. En om steeds meer duurzame energie te gebruiken. Dit doen we niet alleen, maar samen met andere waterorganisaties.

We zoeken steeds naar nieuwe manieren om te werken aan een groene toekomst. Zoals bijvoorbeeld het winnen van warmte uit douchewater. Of het plaatsen van zonnepanelen op onze gebouwen en zuiveringsinstallaties. Ook zijn we enthousiast over groendaken. Deze daken vangen de regen op en maken de stad mooier.

Wilt u meer weten over onze innovaties? Bekijk dan de pagina Innovatie of lees ons blog.

Vacatures bij Waternet

Geef een reactie