Waterschap Aa en Maas logo vacatures InfraJobBoard

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas

Den Bosch

Over Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt 24 uur per dag met water.

Dat doen we voor zo’n 778.000 inwoners en bedrijven en de natuur in het oosten van Brabant.
Dagelijks onderhouden en inspecteren wij dijken, zuiveren wij 300 miljoen liter water en zorgen we voor veilig, voldoende en schoon water.
Onze hoogste prioriteit is om bij te dragen aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de inwoners in deze regio.
Bovendien staan wij voor innovatief en duurzaam waterbeheer.
Dit doen wij voor nu en later, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier de vruchten van kunnen plukken.

Onze missie

Bij dit waterbeheer laten wij ons continu leiden door onze missie: “Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en veerkrachtige watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, dier en plant in het gebied, waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten”.

Onze taken

Vanuit onze missie hebben we de volgende hoofdtaken:

  • Veilig water
    Burgers en bedrijven bieden we veiligheid tegen overstromingen door de dijken goed te beheren. Ook onderhouden wij beken, weteringen en sloten om wateroverlast te voorkomen.
  • Voldoende water
    Wij zorgen voor voldoende water voor de land- en tuinbouw én natuurgebieden.
  • Schoon water
    Voor 778.000 inwoners en bedrijven maken wij het afvalwater weer schoon. Ook controleren wij de waterkwaliteit van recreatieplassen. Bovendien zorgen wij dat beken, sloten en weteringen schoon zijn.

Ons werkgebied

Het werkgebied van waterschap Aa en Maas(opent in nieuw venster) ligt in het oostelijk deel van de provincie Noord-Brabant en heeft een omvang van ruim 161.000 hectare. Het grootste deel daarvan bestaat uit hellende zandgronden. In het gebied ten oosten van de Peelhorst stroomt het water via de Raam richting de Maas. Aan de westkant stroomt het water richting de Aa, die bij ’s-Hertogenbosch in de Maas uitmondt. Het noordelijke deel van ons werkgebied bestaat uit kleipolders.

Vacatures bij Waterschap Aa en Maas

Geef een reactie