– Is de Noordzee groot genoeg?

Windparken in de Noordzee moeten een groot deel van de benodigde energie gaan leveren. Maar de Noordzee wordt ook gebruikt om (steeds meer) zand te winnen voor de kustverdediging. Er zijn beschermde natuurgebieden en er moet ook ruimte blijven voor de scheepvaart en visserij. Hoe gaan we slimmer om met de beschikbare ruimte?

Lees meer

H2o KNW