Overzicht

Wil jij je talent inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening?

Iedere dag 1 miljard liter drinkwater van topkwaliteit winnen, zuiveren en leveren is een uitdaging van formaat. Vooral als je dat duurzaam wil doen, met oog voor de belangen van mens, natuur en maatschappij. Vitens heeft zichzelf tot doel gesteld om voor 2030 elke druppel duurzaam te maken.

Ben jij de Omgevingsmanager die de uitdaging aangaat om het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving te borgen en te werken aan de drinkwaterinfrastructuur van de toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Functietitel: Omgevingsmanager Gelderland
Recruiter: Marja Blaauw
Vacature-ID: 3063

Wat doet een Omgevingsmanager bij Vitens?

Als Omgevingsmanager werk je in het Asset Management team Gelderland. Samen met 16 collega’s zorgen zij ervoor dat er nu én op de lange termijn een drinkwaterinfrastructuur in Gelderland is om drinkwater te leveren aan onze klanten. De Omgevingsmanager heeft als hoofdtaak het borgen van het drinkwaterbelang in de dynamische ruimtelijke omgeving met als doel het veiligstellen van voldoende, duurzaam ingepaste en schone drinkwaterbronnen. Hiermee leveren wij ook een bijdrage aan een schone leefomgeving.

Je dagelijkse werk bestaat o.a. uit:

 • Samen met provincie, gemeenten en waterschappen werk aan de bescherming en duurzame inpassing van onze bronnen.
 • Het volgen en afstemmen, zowel intern met planvormers en hydrologen als extern met o.a. de provincie, van ontwikkelingen rond de vergunningen voor het onttrekken van grondwater.
 • Je doet gebiedswerk t.b.v. het beschermen van onze bronnen en speelt in op mogelijkheden die zich voordoen.
 • Bijhouden van regionale/lokale ontwikkelingen die relevant zijn voor de waterwinning en brengt het drinkwaterbelang naar voren.
 • De belangen van Vitens inbrengen in regionale overleggen en trajecten in Gelderland. Belangrijke thema’s zijn op dit moment voldoende drinkwater voor nu en in de toekomst, kwaliteit van drinkwaterbronnen, klimaatadaptatie, transitie van landbouw en watersysteem, en energietransitie.
 • De wensen en verwachtingen van onze stakeholders richting Vitens onder de aandacht brengen binnen Vitens en zorgen dat wij hier als organisatie op anticiperen.

De accenten in het werkpakket zullen op basis van kennis en ervaring van de kandidaat in overleg worden bepaald.

Over de afdeling

Asset Management is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de assets, zoals winningen, productiebedrijven/zuiveringen en het leidingnet. Zij heeft daarmee een cruciale rol in de planning van de toekomstige infrastructuur binnen de uitdagingen die op dit moment spelen. De ontwikkeling van de infrastructuur vindt plaats in afstemming met o.a. provincie, waterschappen en natuurbeheerorganisaties.

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden?

Voor deze functie staat het buiten kijf dat je een echte netwerker bent. Je bouwt duurzame netwerken op met stakeholders en je zet technieken als strategisch omgevingsmanagement (SOM) in om het Vitens-belang te borgen, waarbij het creëren van win-win situaties een middel is. Om dit alles te realiseren is het belangrijk dat je de inhoud kunt ontstijgen en vanuit het drinkwaterbelang invulling kunt geven aan integrale oplossingen. Je bent (politiek) sensitief en communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een natuurlijk overwicht. Je bent in staat complexe vraagstukken te vertalen naar een adequate strategie en aanpak om in- en extern draagvlak en steun te krijgen. Je bent in staat opgaven te vertalen naar interne vragen voor technische, juridische en communicatie ondersteuning. En daarmee regie te voeren over de interne activiteiten die nodig zijn de oplossingen voor Vitens te realiseren.

Als omgevingsmanager vervul je een sleutelrol tussen Vitens en haar stakeholders. Verzoeken vanuit stakeholders voor participatie van Vitens in trajecten komen bij jou terecht. Jij bent goed in staat in te schatten of er zich kansen of risico’s voordoen en scheidt daarmee hoofd- en bijzaken. Dit biedt veel vrijheid en tegelijkertijd ook de nodige verantwoordelijkheid en de noodzaak beleidsdocumenten van Vitens goed te kennen. Jij laat je niet uit het veld slaan wanneer projecten anders lopen dan gepland. Flexibiliteit is typerend voor jouw mentaliteit en je deinst er niet voor terug om beslissingen te nemen.

Andere functie-eisen:

 • Je werkt aantoonbaar op WO-niveau en je hebt bij voorkeur een WO-opleiding afgerond in Planologie, Waterbeheer, Geologie, (Agro-)hydrologie, of aanverwante studierichting;
 • Je hebt bij voorkeur 5 jaar ervaring in regievoering op gebiedsprocessen en omgevingsmanagement;
 • Kennis van drinkwaterprocessen is een pré;
 • Affiniteit met de landbouwsector is een pré;
 • Verder heb je de bereidheid te reizen, want voor de uitvoering van jouw werk ben je regelmatig op pad voor bijeenkomsten Gelderland.

Arbeidsvoorwaarden in het kort:

 • Maximaal bruto jaarsalaris van €80.808,- op basis van 40 uur per week (schaal 11, incl. Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget);
 • Mogelijkheden om flexibel te werken, thuis en op Vitens-kantoren in de regio’s Zwolle, Utrecht, Arnhem en Leeuwarden;
 • Mogelijkheid om je expertise in te zetten voor drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.

Is dit een functie voor jou?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via onderstaande sollicitatiebutton. Meer informatie over de functie? Dan kan je mailen naar Ivar Abas (Omgevingsmanager) ivar.abas@vitens.nl of telefonisch: 06-13854528. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen Marja Blaauw (Corporate Recruiter) marja.blaauw@vitens.nl of telefonisch: 06-16828632.

Over Vitens 

Vitens wint, zuivert en levert al 120 jaar betrouwbaar drinkwater; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Daar zijn we trots op. Naast het waarborgen van de kwaliteit staan we ook voor grote uitdagingen. We willen drinkwater duurzaam winnen, zuiveren en leveren met oog voor de balans tussen mens en natuur. Ook willen we een tevreden drinkwaterklant en slim en datagestuurd opereren.

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employment screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd.