Overzicht

Wil jij je talenten inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige drinkwatervoorziening?

Iedere dag 1 miljard liter drinkwater van topkwaliteit winnen, zuiveren en leveren is een uitdaging van formaat. Vooral als je dat duurzaam wil doen, met oog voor de belangen van mens, natuur en maatschappij. Vitens heeft zichzelf tot doel gesteld om voor 2030 elke druppel duurzaam te maken.

Ben jij de Omgevingsmanager die de uitdaging aangaat om het drinkwaterbelang in een drukbezette omgeving te borgen en hiermee onze drinkwaterbronnen te beschermen voor de toekomst? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat doe je als Omgevingsmanager bij Vitens?

Iedereen is gewend aan voldoende en goed drinkwater, maar niemand wil dat dat in zijn of haar achtertuin gewonnen wordt. Dit is het spanningsveld met onze omgeving waarin jij naar win-win situaties opzoek gaat. Als Omgevingsmanager werk je in het Assetmanagement team Utrecht, Flevoland, Noord-Holland. In dit team werken verschillende disciplines samen aan toekomstbestendige drinkwaterbronnen- en infrastructuur.

Als omgevingsmanager bestaat je werk uit twee hoofdtaken:

 • Je beschermt en verduurzaamt de drinkwaterbronnen die we nu hebben door op te komen voor het drinkwaterbelang;
 • Je werkt samen met een projectmanager aan de zoektocht naar nieuwe, toekomstbestendige drinkwaterbronnen binnen een toekomstbestendig watersysteem.

In onze werkzaamheden zijn we altijd op zoek naar een positieve impact op mens en natuur.

Ons gebied hebben we tot op heden verdeeld in twee gebieden, met elk een eigen omgevingsmanager. Door bijkomende werkzaamheden en opdrachten gaan we het nu in drie gebieden verdelen, waarvan één van de gebieden jouw gebied wordt!

Je dagelijkse werk bestaat o.a. uit:

 • Het aanspreekpunt zijn voor de omgeving van onze drinkwaterbronnen. Deze omgeving bestaat o.a. uit provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, omgevingsdiensten, bewoners, agrariërs en bedrijven:
 • Het behartigen van het drinkwaterbelang in beleidsstukken en ruimtelijke ontwikkelingen van provincies, waterschappen en gemeenten. Belangrijke thema’s in ons gebied zijn op dit moment grondwaterkwaliteit, bodemkwaliteit, energietransitie, Kamerbrief bodem- en water sturend van het Rijk;
 • Samenwerken met andere drinkwaterbedrijven, de provincie en waterschappen aan een toekomstbestendig water- en natuursysteem, met als voorbeeld de Blauwe Agenda en het project Water Aanvoer en Aanvulling Gooi (WAAG) Waag;
 • Onderdeel zijn van een integraal projectteam om samen te werken aan het realiseren van nieuwe drinkwaterbronnen voor het uitbreiden van onze drinkwatercapaciteit. Hierin ben jij verantwoordelijk voor het opstellen van het gebiedsproces, contact met de omgeving (wat is het effect van een grondwateronttrekking voor landbouw, natuur en huizen?), het in kaart brengen- en het verder brengen van meekoppelkansen in het gebied. In het contact met de omgeving werk je nauw samen met de communicatieadviseur, de projectmanager winningen en de strategisch omgevingsmanager;
 • De wensen en verwachtingen van onze stakeholders richting Vitens onder de aandacht brengen binnen Vitens. Dit kan bijvoorbeeld een vraag van een bewoner zijn of we een stukje van een perceel van Vitens kunnen vergroenen.

Over de afdeling

Asset Management is eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de assets, zoals bronnen, productiebedrijven/zuiveringen en het leidingnet. Zij heeft daarmee een cruciale rol in de planning van de toekomstige infrastructuur binnen de uitdagingen die op dit moment spelen. De ontwikkeling van de infrastructuur vindt plaats in afstemming en samenwerking met o.a. provincie, waterschappen en natuurbeheerorganisaties.

Wat breng je mee aan kennis en vaardigheden?

Voor deze functie is het belangrijk dat je gemakkelijk contact legt en energie krijgt van het onderhouden van je opgebouwde netwerk. Je bouwt duurzame netwerken op met stakeholders en je zet technieken als strategisch omgevingsmanagement in om het Vitens-belang te borgen, waarbij het creëren van win-win situaties een middel is. Om dit alles te realiseren is het belangrijk dat je de inhoud kunt ontstijgen en vanuit het drinkwaterbelang invulling kunt geven aan integrale oplossingen.

Je bent (politiek) sensitief en communiceert gemakkelijk op alle niveaus en beschikt over een natuurlijk overwicht. Je bent in staat complexe vraagstukken te vertalen naar een adequate strategie en aanpak om in- en extern draagvlak en steun te krijgen. Daarbij hoort ook een projectmatige aanpak. Je bent in staat opgaven te vertalen naar interne vragen voor technische, juridische en communicatie ondersteuning. En daarmee regie te voeren over de interne activiteiten die nodig zijn de oplossingen voor Vitens te realiseren. Als omgevingsmanager vervul je een sleutelrol tussen Vitens en haar stakeholders. Verzoeken vanuit stakeholders voor participatie van Vitens in trajecten komen bij jou terecht. Jij bent goed in staat in te schatten of er zich kansen of risico’s voordoen en scheidt daarmee hoofd- en bijzaken. Dit biedt veel vrijheid, een hele afwisselende baan en tegelijkertijd ook de nodige verantwoordelijkheid en de noodzaak beleidsdocumenten van Vitens goed te kennen. Jij laat je niet uit het veld slaan wanneer projecten anders lopen dan gepland. Flexibiliteit is typerend voor jouw mentaliteit en je deinst er niet voor terug om beslissingen te nemen.

Functie-eisen:

 • Je werkt aantoonbaar op WO-niveau en je hebt bij voorkeur een WO-opleiding afgerond in Planologie, Waterbeheer, Geologie, (Agro-)hydrologie, of aanverwante studierichting;
 • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in regievoering op gebiedsprocessen en omgevingsmanagement;
 • Kennis van bodemkwaliteit (verontreinigingen), grondwaterkwaliteit of/en hydrologie is een pré;
 • Verder heb je de bereidheid te reizen, want voor de uitvoering van jouw werk ben je regelmatig op pad voor bijeenkomsten en gesprekken in Utrecht en een stukje van Noord-Holland.

Arbeidsvoorwaarden in het kort:

 • Maximaal bruto jaarsalaris van €80.808,- op basis van 40 uur per week (schaal 11, incl. Flexibel Arbeidsvoorwaarden Budget);
 • Mogelijkheden om flexibel te werken, thuis en op Vitens-kantoren in Zwolle, Soestduinen, Utrecht, Arnhem en Leeuwarden. Waarbij ons team samenkomt en werkt in Soestduinen en Zwolle;
 • Mogelijkheid om je expertise in te zetten voor drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden.

Is dit een functie voor jou?

Dan ontvangen wij graag je sollicitatie via onderstaande sollicitatiebutton. Meer informatie over de functie? Dan kan je bellen/appen of mailen naar Arjen Bouwmeester (Teammanager Asset Management Team Utrecht, Flevoland, Noord-Holland) 06-51013564 of arjen.bouwmeester@vitens.nl. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen Marja Blaauw (Corporate Recruiter) via: marja.blaauw@vitens.nl of telefonisch: 06-16828632.

Over Vitens

Vitens wint, zuivert en levert al 120 jaar betrouwbaar drinkwater; 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. Daar zijn we trots op. Naast het waarborgen van de kwaliteit staan we ook voor grote uitdagingen. We willen drinkwater duurzaam winnen, zuiveren en leveren met oog voor de balans tussen mens en natuur. Ook willen we een tevreden drinkwaterklant en slim en datagestuurd opereren.

Vitens maakt onderdeel uit van de vitale infrastructuur in onze maatschappij. Daarom is een pre-employment screening onderdeel van het aanstellingsproces. Dit betekent dat we je in ieder geval vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Afhankelijk van de functie kan er een uitgebreider onderzoek van toepassing zijn. Hierover word je gedurende de procedure geïnformeerd.

Trefwoorden: Vitens, InfraJobBoard.nl, WO, Omgevingsmanager, drinkwater, vacature, vacatures, jobalert, nieuwebaan, solliciteren