Overzicht

28 – 36 uur | Naaldwijk

Functieomschrijving en taken

Als projectleider Civiele Techniek, met als zwaartepunt de specialisatie afvalwatersystemen, geef je leiding aan projecten op het gebied van water en riolering. Dit zijn in de regel realisatieprojecten, grootschalige onderhouds- en klimaatadaptieve projecten met betrekking tot gemeentelijke riolering, afvalwatersystemen, gemalen, damwanden en beschoeiingen.

Wat ga je doen:

 • Je geeft technisch-inhoudelijk vorm aan afvalwater-gerelateerde projecten, waarbij je overige werkzaamheden in de omgeving samenvat tot integrale realisatieprojecten. De komende jaren ligt het zwaartepunt op het robuust vervangen en het (klimaat)toekomstbestendig maken van afvalwatersystemen in de verschillende wijken. Denk hierbij ook aan het optimaliseren van afvoersystemen en rioolgemalen. De projecten op deze gebieden worden intern én extern via raamovereenkomsten voorbereid. Dit vergt meerdere wijzen van rolinvulling en je bent in staat daarvoor effectieve projectteams te vormen en te leiden.
 • Je bent in staat de rioleringsprojecten technisch-inhoudelijk te kunnen opbouwen in een scope-document en projecten in de uitvoeringsfase te (bege-)leiden en de overdracht naar de uiteindelijke beheerfase vloeiend te laten verlopen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van technische plannen, samenwerkingsovereenkomsten, aanbestedingstrajecten, contractmanagement, budgetbeheer, risicomanagement, projectadministratie, omgevingsmanagement en je bent goed in staat ‘in control’ te blijven.
 • In de verkennings- en studiefase van projecten en de uiteindelijke beheerfase van afvalwatersystemen in de openbare ruimte kan een sterke adviesrol van je gevraagd worden. Onderdeel van je werk is afstemmen met verschillende stakeholders (waaronder je (bestuurlijke) opdrachtgever), je projectteamleden en je collega’s.
 • Je speelt – binnen de randvoorwaarden van een project – in op exogene factoren.
 • Je communiceert in- en extern. Daarbij verstrek je informatie aan bewoners, bedrijven en instanties en initieer en bevorder je de samenwerking.
 • Daarnaast verricht je zo nodig overige werkzaamheden passend binnen de doelstelling van het cluster en het team.

Functie-eisen

Om deze functie goed uit te kunnen voeren zijn de volgende eisen van belang:

 • Je hebt een hbo werk- en denkniveau, aantoonbaar met een diploma hbo Civiele Techniek aangevuld met opleidingen/cursussen op het gebied van afvalwatersystemen. Denk hierbij aan de Basisopleiding Riolering van de Stichting Wateropleidingen
 • Ervaring met technische onderbouwingen en kennis van het beheren van afvalwatersystemen is een pré.
 • Ervaring met samenwerkingen met externe partijen (beheerders, waterschap, provincie etc.).
 • Kennis en ervaring met projectmatig werken (opgedaan in een gemeentelijke omgeving), functioneel leidinggeven aan medewerkers in projectteams, de aanbestedingswet 2016 (waaronder de ARW), de UAV 2012 en modernere contactvormen (o.a. UAV-Gc) en MS-Projects.
 • Kennis van de in het vakgebied gebruikelijke andere wetten, regelingen en voorschriften en applicaties is noodzakelijk om de functie naar behoren uit te kunnen voeren.
 • Je hebt 7 jaar of meer werkervaring, waarvan tenminste 3 jaar relevante ervaring in het (civieltechnische) vakgebied en aantoonbare ervaring als (gemeentelijk) projectleider.
 • Je bent doelgericht/resultaatgericht, bezit overtuigingskracht en ben je besluitvaardig.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en ben je samenwerkingsgericht en
 • Je bent onderhandelingsvaardig.
 • Je hebt gevoel voor ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen en je bent in staat daarop goed te anticiperen.
 • Je kunt goed plannen, organiseren en daarover adequaat communiceren.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris van maximaal € 5.997,00 bruto per maand (bij 36 uur).
 • Een individueel keuzebudget van 17,05% met o.a. de mogelijkheid tot koop van vakantie-uren en aanschaf van een fiets.
 • Flexibele werktijden die passen bij eigentijds werken.
 • Mogelijkheid tot thuiswerken.
 • Laptop en mobiele telefoon van de zaak.
 • Een pensioenregeling via het ABP en een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding en een werkgeversbijdrage in de kosten van de zorgverzekering.
 • Goede faciliteiten op het gebied van opleiding (waaronder de Westland Academie).

Vooralsnog betreft dit een functie voor 28-36 uur per week.

Bedrijfsinformatie

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!

De organisatie

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Ruimte

De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster houden zich bezig met het ontwikkelen, initiëren en invulling geven aan ruimtelijke ontwikkelingen. Zij zorgen voor het tot stand brengen én op peil houden van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving:  dit is inclusief beheer, onderhoud, toezicht, handhaving en omgevingsmanagement. Deze veelzijdige werkzaamheden zijn verdeeld over 8 teams.

Team Ingenieursbureau

Het team Ingenieursbureau (IB) bestaat uit circa 40 medewerkers op het gebied van projectmanagement en vakspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de technische advisering over en uitvoering van de meer complexe realisatieprojecten in de openbare ruimte. De uit te voeren activiteiten worden bepaald door het team Strategie en Programmering, welke de opdrachten formuleert in het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) waarna het team IB de activiteiten op projectmatige wijze realiseert. Zij beschikken hiertoe over de benodigde specialistische kennis. Het projectmatig uitvoeren gebeurt met de eigen organisatie, met derden of met een tussenvorm, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat er per project één medewerker verantwoordelijk is. Het team is verantwoordelijk voor grip op het werk bij deze projecten, van begin tot het eind. Concreet betekent dit dat het team zorg draagt voor een goede opdrachtverlening (aan de markt en intern), het bewaken van de voortgang (op basis van sturingscriteria), het houden van toezicht en het inspelen op actuele ontwikkelingen.

Contactinfo

Wil je meer informatie, neem dan contact op met de heer M. (Mark) Blokland, teammanager Ruimte via telefoonnummer 06 4622 6767

Interesse in deze functie, solliciteer dan door te klikken op de sollicitatiebutton.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.